نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: شهاب اقبالی

شماره تماس: 35275410

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 1050

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1050

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):1064

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 2175

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 3

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):30

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 10

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 100

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:48

زمینه فعالیت غالب منطقه: دام سنگین_باغ

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه: نباتات علوفه ایی

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: زیتون

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت

تولید سوم دامی غالب منطقه: تخم مرغ

آدرس: يزد- زارچ-بلوار شهيد صدوقي- - مركزجهاد كشاورزي زارچ

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد