نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: محمدرضا دره زرشکی

شماره تماس: 38360397

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 1412

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 4546

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 1895

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1952

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 10

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 15

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:12

زمینه فعالیت غالب منطقه: گلخانه،دام سنگین و سبک

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: سبزی و صیفی جات

تولید سوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید اول باغی غالب منطقه : محصولات گلخانه ای

تولید سوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید اول دامی غالب منطقه: گاو شیری

تولید دوم دامی غالب منطقه: مرغ گوشتی

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوسفندوبره

آدرس: یزد -  سيدميرزا - مركزجهاد كشاورزي دهستان  فهرج

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد