نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: عباس مزرعه ملایی

شماره تماس: 32615399

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 19500

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 916

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 140

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 776

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 23

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 15

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 14

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه: صیفی جات

تولید دوم زراعی غالب منطقه: شلغم

تولید سوم زراعی غالب منطقه: گندم

تولید اول باغی غالب منطقه: گردو

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه ریشه

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: زنبور عسل

تولید سوم دامی غالب منطقه: مرغ

آدرس: تفت- طزرجان- مركزجهاد كشاورزي دهستان شيركوه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد