نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: سید رضا میر رحیمی

شماره تماس: 32652377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 24000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1332

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 123

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1209

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 70

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 15

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 10

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه ریشه

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت سفید

تولید دوم دامی غالب منطقه: عسل

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

آدرس: تفت- بنادكوك ديزه- مركزجهاد كشاورزي دهستان بنادكوك ديزه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد