نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: مهین خردادمهر

شماره تماس: 32370882

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 30500

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2500

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 742

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 592

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 5

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):6

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:13

زمینه فعالیت غالب منطقه:زراعی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: علوفه دامی

تولید سوم زراعی غالب منطقه: صیفی

تولید اول باغی غالب منطقه : انار

تولید دوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: انجیرو وانگور

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت سفید

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

تولید سوم دامی غالب منطقه: شیر

آدرس: ميبد-ركن آباد- مركزجهاد كشاورزي دهستان شهدا

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد