نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: اسداله دهقان

 

شماره تماس: 32813454

 

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 121000

 

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 4400

 

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 901

 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1295.3

 

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

 

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 23

 

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 3

 

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 7

 

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغداری

 

تولید اول زراعی غالب منطقه: جو

 

تولید دوم زراعی غالب منطقه: گندم

 

تولید سوم زراعی غالب منطقه: گوجه فرنگی

 

تولید اول باغی غالب منطقه: زردالو

 

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

 

تولید سوم باغی غالب منطقه: الوچه

 

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

 

تولید دوم دامی غالب منطقه: مرغ

 

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

 

آدرس: ابركوه- روستاي فراغه- مركزجهاد كشاورزي  فراغه

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد