به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد زهره جاودان سرپرست مرکز جهاد کشاورزی زارچ گفت: در راستای تحقق یکی ازاهداف توسعه پايدار: « دستیابی به امنیت غذایی ، تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار»

و همچنین  برنامه بهبود تغذیه با هدف اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی با محوریت زنان ، برنامه آموزشی ایجاد باغچه های خانگی با رویکرد کشت سبزیجات و گیاهان دارویی درمرکز جهاد کشاورزی زارچ  برگزارگردید. . این برنامه با همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از پتانسیل های طرفین پیگیری و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با توجه به اینکه در این طرح گروهی هدف، زنان روستایی می باشند، اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی  با هدف تولید محصول سالم و ترویج مصرف سبزیجات با توجه به نقش آنها در جلوگیری از بروز بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و چاقی،  در درجه اول اهمیت قرار دارد.

از اهداف کلی این برنامه:

ترویج فرهنگ تغذیه سالم  و افزایش مصرف سبزیجات در سبد کالای خانوارهای روستایی

تولید محصول سالم و ایجاد باغچه های خانگی

ترویج تولید در باغچه های خانگی با موضوع کشت سبزیجات وگیاهان دارویی در بین زنان روستایی

ارائه مشاوره های لازم در جهت ترویج الگوی غذایی سالم ، بهبود وضعیت تغذیه زنان و خا نوارهای روستایی

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد