دوره آموزشی عملی مهارت افزایی کارشناسان پهنه شهرستان های تفت و مهریز در حوزه پرورش آبزیان و شیلات در تعدادی از استخرها و مزارع پرورش آبزیان شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت،علی مندگاری رییس اداره امور دام و رابط شیلات شهرستان گفت: این دوره با هدف آشنایی کارشناسان پهنه شهرستان های تفت و مهریز با اصول پرورش ماهیان سردابی و گرمابی،انواع ماهی آب شیرین،تغذیه و انواع جیره غذایی،ماهیان زینتی و نگهداری و تکثیر،روش های صیدو... پس از بازدید از چند مزرعه پرورشی از این دوره آزمون به عمل آمد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد