سجادی پور از پروژه های اقتصادی مقاومتی در سطح شهرستان اشکذر بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، رئیس سازمان جهادکشاورزی از پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرا شده در سال 97 در سطح شهرستان اشکذر بازدید نمود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد