علی محمد هوشمند رئیس جهاد کشاورزی بخش بهمن گفت گل محمدی به عنوان یکی از محصولات اقتصادی و سازگار با شرایط  نامساعد آب و خاک و کم آبی،  شناسایی و در باغات این بخش، ترویج گردیده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، باتوجه به شرایط اقلیمی ویژه شهرستان و کاهش  درآمد بهره برداران از باغات پسته، کشت محصولات جایگزین که با آب و هوای منطقه نیز سازگار بوده و از نظر اقتصادی و مصرف آب نیز مقرون به صرفه باشد در برنامه کشت و ترویج جهاد کشاورزی بهمن قرار گرفته است. علی محمد هوشمند در ادامه افزود با توجه به سیاست های حمایتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در سال جاری بیش از 12 هکتار از اراضی این بخش به زیر کشت این محصول رفته است. امید است تا سال آینده سطح کشت این محصول به بیش از 30هکتار افزایش یابد. او در ادامه افزود اسکندر کارگر از باغداران موفق این بخش بوده که امسال اقدام به احداث گلستان 4هکتاری به روش قلمه ی ریشه دار نموده است.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد