نمایشگاه محصولات کشاورزی، دامی و تولیدات روستایی، انواع لوله، اتصالات،مشاوره در زمینه های کشت و تولید محصولات کشاورزی، دامی، گلخانه و آبیاری تحت فشار در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد از تاریخ 16 الی 18 بهمن ماه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد