به دنبال برگزاری کانون یادگیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی بازدیدی توسط کشاورزان شهرستان ابرکوه از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت امور شیلات و آبزیان استان 35 نفر از کشاورزان پیشرو بازدیدی یک روزه از مرکز تحقیقات بافق داشته اند که در این بازدید با نحوه پرورش ماهی تیلاپیا، رفتار تغذیه ای و احتیاجات غذایی آن، تولید مثل، نیازمندی های محیطی، فرم کشت و برآورد رشد تیلاپیا در سیستم های آبزی پروری و شرایط نگهداری ماهی در استخر آشنا شدند و اینکه ماهی تیلاپیا نسبت به سایر گونه های گرم آبی پرورشی از قابلیت تحمل بیشتری برخوردار بوده و دامنه وسیعی از فاکتورهای محیطی را تحمل می نماید که این خود از امتیازات پرورشی این گونه محسوب می شود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد