فرماندار، معاون برنامه ریزی، بخشدار گاریزات، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسولین شهرستان تفت از طرح پایلوت گیاهان دارویی با بهره برداری ناصرزارع در روستای احمدآباد رشتی از توابع بخش گاریزات شهرستان تفت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت، فلاح نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: محامدی فرماندار، دهقانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ،سعادتمند بخشدار گاریزات و جمعی از مسولین شهرستان تفت از طرح پایلوت گیاهان دارویی (زعفران،گل محمدی و...) و قنات روستا با بهره برداری ناصرزارع در روستای احمدآباد رشتی از توابع بخش گاریزات شهرستان تفت بازدید کردند.وی افزود:با اجرای این طرح توسعه و کشت گیاهان کم آبخواه از طریق تغییر الگوی کشت با اجرای روش های نوین آبیاری جایگزین کشت های سنتی و آب بر شده است.محامدی فرماندار تفت در ادامه افزود:سیاست کشت و توسعه این نوع اگیاهان در شهرستان تفت باعث ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان به شهرها ممانعت می کند و با توجه به مصرف پایین آب،قیمت مناسب،کشت و تولید این گونه محصولات فرصتی برای تحول و تنوع در اقتصاد شهرستان تفت خواهد بود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد