مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: حدود 90 تا 95 درصد از واحدهای دامداری و پرورش دهنده گاو شیری، گوسفند و بز فعال در استان هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس تیموری در خصوص وضعیت دامداری‌های استان  گفت: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از واحد‌های دامداری و پرورش دهنده گاو شیری، گوسفند و بز فعال در استان هستند.

وی ادامه داد: تعداد دام سبک استان (گوسفند و بز) ۸۰۲ هزار و ۴۴۹ راس، تعداد دام سنگین استان (گاو و گوساله) ۱۴۰ هزار و ۸۸۵ رأس و شتر ۱۵ هزار نفر و اسب و تک سمیان هشت هزار و ۸۵ سر است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد عنوان کرد: ۵۱۸ واحد صنعتی پرورش دهنده گاو شیری با ظرفیت ۱۸ هزار و ۴۹۴ راس، ۵۴۱ واحد نیمه صنعتی پرورش دهنده گاو شیری با ظرفیت ۶ هزار و ۴۳۷ راس، ۴۵ واحد صنعتی پرورش دهنده گوساله پروری با ظرفیت ۵ هزار و ۳۸۰ راس و ۱۹۷ واحد نیمه صنعتی پرورش دهنده گوساله پرواری با ظرفیت چهار هزار و ۴۴۶ در استان وجود دارد.

تیموری افزود: همچنین ۱۱۲ واحد صنعتی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۵۹ هزار و ۴۹۵، و ۴۷۰ واحد نیمه صنعتی پرورش بره پرواری با ظرفیت ۴۷ هزار و ۹۰۲ راس در استان فعالیت دارد.

وی در خصوص میزان تولیدات دامی استان گفت: تولید گوشت قرمز استان در سال گذشته ۱۸ هزار تن و میزان شیر تولیدی در استان در همین مدت ۲۸۲ هزار تن بوده است.

تیموری با بیان اینکه در حال حاضر واحد دامداری تعطیل شده در استان نداریم، ادامه داد: تامین نهاده‌ها، عدم وجود انبار‌های استاندارد ذخیره سازی محصولات و فروش محصولات تولیدی مانند شیر به دلیل مازاد بر نیاز بودن از عمده‌ترین مشکلات دامداران استان یزد هست.

وی در پاسخ به اینکه آیا دامداری‌های استان توانایی تامین گوشت مورد نیاز استان را دارند؟ گفت: در صورتی که از ظرفیت‌های ایجاد شده در واحد‌های دامداری استان استفاده شود این واحد‌ها توانایی تامین گوشت مورد نیاز استان را دارند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص تاثیر صادرات دام بر افزایش قیمت گوشت گفت: در حال حاضر مجوز صادرات دام وجود ندارد، ولی قاچاق دام از مرز‌های کشور تا حدودی در گرانی گوشت تاثیرگذار می‌باشد.

تیموری با اشاره به تاثیر افزایش قیمت دلار بر دامداری‌های استان عنوان کرد: افزایش قیمت دام، نهاده‌های دامی مورد نیاز دام، وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های دامپروری، محصولات تولیدی، کرایه حمل و نقل نهاده‌های دامی، افزایش دستمزد‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت داروها، واکسن‌ها و کالا‌های بهداشتی از جمله مواردی است که در پی افزایش قیمت دلار صنعت دامپروی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد