مسئول ترویج مدیریت جهادکشاورزی بهاباد از انتخاب سه بهره بردار نمونه بخش کشاورزی این شهرستان در سطح ملی درآئین معرفی وتجلیل ازنمونه های کشوری با حضور وزیر جهادکشاورزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بهاباد، مسئول ترویج این مدیریت گفت: در  سی وسومین دوره انتخاب ومعرفی کاندیداهای نمونه ملی بخش کشاورزی ، از خانم زهرا سلطان پناه به عنوان آبخیزدار نمونه بیولوژیک در سطح کشور از شهرستان بهاباد به عنوان مقام اول کشور تقدیر به عمل آمد، همچنین در بخش آبیاری زیرسطحی در سطح 130 هکتار آقای حسن دهقان مقام دوم کشور وخانم محبوبه محمدی در بخش زن کارآفرین نمونه کشور مقام دوم را بدست آوردند.

فرشته سبیلی افزود:در سال 97تعداد 3 نفر از شهرستان بهاباداز فعالان بخش کشاورزی به عنوان نمونه استانی شناخته شدند که در نهایت هر سه نفر در ارزیابی های کشوری به عنوان نفرات برتر ملی برگزیده شده اند.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد