دوره های مهارت افزایی ویژه کارشناسان پهنه در بخش طیور در شهرستان ابرکوه به مدت یک هفته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، در این دوره که به صورت تئوری و عملی برگزار گردید در مورد پرورش و نگهداری جوجه های گوشتی، شترمرغ، بلدرچین و مرغ تخمگذار اطلاعات کامل و جامعی در اختیار کارشناسان پهنه گرفت و همچنین از واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار، شترمرغ، کبک و بلدرچین بازدید به عمل آمد و طی آن تمام مراحل پرورش(جیره غذایی، نحوه ضدعفونی کردن سالنهای پرورش، ضریب تبدیل، پرورش و نگهداری جوجه ها، نحوه انتخاب جوجه، انواع بیماریهای طیور و نحوه واکسیناسیون آنها و نحوه استفاده از تجهیزات) توضیح داده شد.   

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد