اسداله دهقان صفی آباد سرپرست مرکز جهاد کشاورزی فراغه از پرورش 18000 قطعه ماهی قزل آلا در مزرعه تلاش خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، در اغلب مزارع کشاورزی به منظور ذخیره کردن آب و بهبود مدیریت آبیاری استخرهایی ساخته شده و یا در حال احداث  می باشد و با اندک تمهیداتی اینگونه استخرها را می توان به استخرهای پرورش ماهی تبدیل نمود و  در این راستا 18000 قطعه ماهی قزل آلا از نوع اسپانیایی در استخر مزرعه تلاش در حال پرورش می باشد. میانگین وزن بچه ماهی ها در زمان خرید 21 گرم و قیمت هر قطعه آن 12500 ریال بوده است. طول دوره پرورش ماهی قزل آلا بستگی به وزن اولیه بچه ماهی، دمای آب استخر و نحوه تغذیه و بهداشت استخر داشته و  4 ماه طول خواهد کشید و در اوایل اسفند ماه برداشت صورت خواهد گرفت و با توجه به شرایط موجود میزان تخمین برداشت 7 الی 8 تن  در یک دوره می باشد.   

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد