دوره اموزشی تولیدات گیاهی ویژه کارشناسان پهنه در شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردکان ، دوره آموزشی کارشناسان پهنه ویژه تولیدات گیاهی از روز شنبه 10 آذر در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردکان برگزار شد .
بنابراین گزارش  فراگیران از شهرستانهای اردکان و میبد  طی این دوره با آخرین یافته های علمی و عملیاتی در حوزه تولیدات گیاهی می آشناشدند .

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد