نماینده مدیریت جهادکشاورزی بهاباد در کمیته نظارت شهرستان بهاباد از اجرای صد درصدی طرحهای ایجادی تسهیلات صندوق توسعه روستایی در شهرستان بهاباد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان بهاباد، حسین ملکی نژاد گفت: بازدید دوروزه اعضای کمیته نظارت شهرستان بهاباد جناب مهندس حسینی کارشناس سازمان برنامه وبودجه استان یزد ،مهندس شجاعی نماینده فرمانداری ، مهندس هاشمی نماینده اداره کار وتعاون ومهندس ملکی نژاد نماینده مدیریت جهادکشاورزی،، از محل طرحهای ایجادی تسهیلات توسعه روستایی در بخش کشاورزی ودامپروری از جمله زعفران کاری ، پرورش مرغ بومی تخمگذار، پرورش بوقلمون، احداث واحدهای پرواربندی گوسفند، احداث واحدهای پرورش گاو شیری، پرورش زنبورعسل،پرواربندی شتر،واحد پرورش بز سانن دو رگه ومیش افشاری وشال ،واحد گلخانه صیفی وسبزی و...... صورت گرفت.

ملکی نژاد افزود: تمامی تسهیلات در راستای طرحهای تعریف شده هزینه گردیده واین تسهیلات تحول بسیار مهم واساسی را در سطح شهرستان در زمینه کشاورزی ودامپروری برای مردم منطقه به وجود آورده است.

 

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد