مجید شیروانی رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان تیجرد از سمپاشی علفهای هرز باریک برگ در مزارع کلزا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه،  20 هکتار از اراضی دهستان تیجرد زیر کشت کلزا (ارقام نپتون ایرانی و خارجی، زرفام و ظفر ) قراردارد و در حال حاضر 9 هکتار از مزارع که به علفهای هرز باریک برگ آلوده بودند با سم هالوکسی فوپ آرمتیل (گالانت سوپر) سمپاشی شده است.        

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد