مدیر جهادکشاورزی شهرستان اشکذر گفت: ورود دام های اصلاح شده خالص در شهرستان اشکذر رو به افزایش می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، عباس بشارتی ضمن اشاره به تنوع نژادی دام سبک در این شهرستان، گفت: عمده نژادهای گوسفند در شهرستان اشکذر، بلوچی، کردی، افشاری، لری بختیاری، شال و عمده نژادهای بز، نژاد تالی، کردی و پاکستانی می باشد. در 3-2 سال اخیر، دامداران با همکاری مدیریت جهادکشاورزی، با وارد نمودن دام نر نژادهای اصلاح شده از جمله گوسفند رومانف، لاکن، آواسی، رومن و بزهای سانن، آلپاین و مورسیا، موجب تنوع نژادی دام سبک در شهرستان اشکذر شده اند.

شهرستان اشکذر، دارای 27228 رأس دام سبک که شامل 15168 رأس گوسفند و 12060 رأس بز و بزغاله می باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد