در راستای کشت توسعه محصولات گلخانه ای و گیاهان کم آبخواه بازدیدی از گلخانه های شهرستان آباده توسط کشاورزان فراغه ای صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، تعداد 25 نفر از کشاورزان متقاضی احداث گلخانه از باغات زردآلو زیر کشت پلاستیک (در شرایط گلخانه ای) و همچنین سایت پرورش و عصاره گیری از گیاهان دارویی و گلخانه خیار در شهرستان آباده بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با نحوه کشت محصولات در گلخانه، کشت زردآلو در شرایط گلخانه ای و کاشت و عصاره گیری از 10 گونه گیاهان دارویی آشنا شدند.

 در این بازدید که مهدی غیب اللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه نیز کشاورزان را همراهی می کرد بر توسعه کشت گیاهان کم آبخواه و استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد