عملیات ثبت اسب های عرب در کشور بعد از واگذاری به وزارت جهاد کشاورزی در استان یزد به صورت پایلوت انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، به دنبال واگذاری وظیفه ثبت اسب های عرب به وزارت جهاد کشاورزی اولین سری این عملیات پس از الحاق به وزارت جهاد کشاورزی توسط کارشناسان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و کانون اسب عرب استان یزد انجام پذیرفت.

 بنابراین گزارش این عملیات شامل میکروچیپ گذاری در بدن کره های اسب عربی که تاکنون ثبت نشده اند با توجه به مدارک ثبتی پدر و مادر کره اسب ها می باشد. عملیات ثبت اولین قدم در راه فرآیند اصلاح نژادی است که اهمیت بسزایی دارد.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد