جلسه کارگروه کشاورزی پدافندغیرعامل با حضور اعضاء در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان یزد، این جلسه با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد و سایر اعضاء و کارشناسان فنی جهاد کشاورزی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مهم دانستن توجه به پدافند غیرعامل در شهرستان، با توجه به منطقه ای که ما در آن قرار گرفته ایم  و به طور مداوم مورد تهدید دشمنان قرار داریم گفت : در مباحث کشاورزی فعالیت های بسیارخوبی با موضوع مبارزه با آفات و بیماریها انجام گرفته بطوریکه با تمهیدات مسئولین جهادکشاورزی آفت مگس میوه مدیترانه ای از درختان مهار گردیده است و در ارتباط با شرح وظایف کارگروه جهاد کشاورزی (زیستی) نسبت به تهیه گزارش مباحث مرتبط با موضوع اقدام گردیده است.

مهندس فتوحی نیز در این نشست با اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص پدافند غیر عامل  و بیان اهمیت مبارزه با آفات و بيماري هاي محصولات کشاورزی خواستار توجه بیشتر مسئولین به این موضوع شد.


 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد