در روز دوشنبه مورخ هفتم آبان ماه سال جاری برنامه آموزشی- ترویجی مدیریت به هنگام باغات پسته با حضور 60 نفر از پسته کاران در مرکز جهاد کشاورزی بخش بهمن برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، برنامه جامع آموزشی ترویجی مدیریت به هنگام باغات پسته  با حضور حسین حکم آبادی عضو هیات علمی پژوهشکده پسته کشور  و با هدف توانمند سازی باغداران پسته در مدیریت به هنگام عملیات باغداری و اعمال مدیریت نوین و اصولی باغ به منظور ارتقاء بهره وری و بازده تولید برگزار گردید و در این دوره آموزشی در مورد آفات و بیماریها، پیوند، آبیاری، هرس، تغذیه و کوددهی باغات پسته اطلاعات کاربردی در اختیار باغداران این منطقه قرار گرفت. لازم بذکر است که این طرح از پاییز 96 به مرحله اجرا در آمده است و به مدت 5 سال در سطح 2/5 هکتار ادامه خواهد داشت. در پایان این دوره آموزشی نیز بازدیدی از باغات پسته به همراه کشاورزان به عمل آمد.

.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد