مدیرجهادکشاورزی شهرستان اشکذر گفت: به منظور تأمین امنیت غذایی مردم و جلوگیری از توزیع سموم قاچاق و تقلبی، با فروشندگان غیرمجاز آفت کش های نباتی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، مدیر جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، در جلسه کارگروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کش های نباتی افزود: تمام فروشندگان سموم آفت کش کشاورزی باید پروانه فعالیت داشته باشند و درج لیست قیمت سموم موجود در فروشگاه ، داشتن فاکتور خرید و فروش و ثبت مشخصات کامل خریداران سم باید با دقت لحاظ شود.

عباس بشارتی تاکید کرد: نظارت جدی بر تهیه، توزیع و فروش آفت کش های نباتی ازاولویت های مهم مدیریت جهادکشاورزی اشکذر بوده و با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت شهرستان و اداره تعزیرات حکومتی و سازمانهای ذیربط، جهت جلوگیری از فروش سموم تقلبی و قاچاق، برخورد شدید قانونی بامتخلفین انجام می گیرد.

شهرستان اشکذر دارای ده فروشگاه توزیع آفت کش های نباتی می باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد