در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و با هدف صیانت از عرصه های کشاورزی، چند ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مهریز تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مهریز، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: تخریب 8 دستگاه سوئیت جمعاً به مساحت 300 مترمربع در دهستان تنگ چنار با دستور مقامات قضائی و با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و پاسگاه انتظامی تنگ چنار انجام شد.

وی افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی ، تخریب شده و حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل باید به صورت قاطع با تغییر کاربری این اراضی مقابله کرد و هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد و ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب خواهند شد.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد