نصب تله حاوی سراتراپ در یک هکتار باغ انار در منطقه شاهدیه شهرستان يزد

به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي شهرستان يزد به منظور کنترل آفت مگس مديترانه اي  و تولید محصول سالم انار و همچنين با هدف ترویج روش های مبارزه  غیر شمیایی در باغات در روز سه شنبه مورخ 03/07/1397 با همکاری حفظ نباتات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد تعداد 200 تله حاوی سراتراپ در یک هکتارباغ اناردر منطقه شاهدیه شهرستان يزد نصب گردید.

 

 شايان ذكر است كه سطح زیر کشت انار در بخش زارچ 950 هکتار بوده که 650 هکتار آن آلوده به آفت مگس میوه  مدیترانه ای می باشد.